Repræsentantskabet

Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet for afd. I og VI har gennem de seneste år besluttet, at lade afdelingsbestyrelsen udpege repræsentantskabet blandt afdelingernes beboerne.
Hver afdeling har 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemål.

I afdeling I findes 1170 lejemål, hvorfor afdelingen får 13 repræsentanter
I afdeling VI, Højhuset findes 48 lejemål, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter
I afdeling 'Lille Friheden' er der 96 boliger, heraf 21 ungdomsboliger og 75 ældreboliger. Afdelingen skal vælge 2 repræsentanter.
I afdeling 'Langhusene' er der 125 boliger, hvorfor afdelingen får 3 repræsentanter.

Herudover er organisationsbestyrelsens 9 medlemmer 'fødte' medlemmer af repræsentantskabet. Vi har altså pt. et repræsentantskab på 26 repræsentanter.

Du kan ud fra dette se at du som beboer har en direkte indflydelse på boligselskabets drift, via de valgte repræsentanter, der alle er boligtagere i boligselskabet.

 

Følgende er medlemmer af repræsentantskabet:

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling Friheden I
Formand for Organisationsbestyrelsen


Bettina Lind
Afdeling Friheden I
Næstformand for Organisationsbestyrelsen 
Formand for Afdelingsbestyrelsen Friheden


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling Friheden I
Næstformand for Afdelingsbestyrelsen Friheden
Medlem af Organisationsbestyrelsen 


Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden
Medlem af Organisationsbestyrelsen 


Daniel Egholm, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Christian Thode, medlem
Afdeling Friheden VI
Medlem af Organisationsbestyrelsen 


Dennis Lykke, medlem
Afdeling Friheden Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Lars Simonsen, medlem
Afdeling Friheden Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Jørnanker Døpke, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Organisationsbestyrelsen


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Inge Nielsen, medlem
Afdeling Friheden I


John Frederiksen, medlem
Afdeling Friheden I


Erik Kryger, medlem
Afdeling Friheden I


Kaj Kondrup Jensen, medlem
Afdeling Friheden I


Frode Nielsen, medlem
Afdeling Friheden I


Jan Christensen, medlem
Afdeling Friheden I


Yvonne Hummelgaard, medlem
Afdeling Friheden I


Elisabeth Lund, medlem
Afdeling Friheden I


Hella Møller, medlem
Afdeling Friheden I


Beth Hørsted, medlem
Afdeling Friheden I


Heidi H. Hansen, medlem
Afdeling Friheden I


Gitte Fammé, medlem
Afdeling Friheden I


Karen Løvendahl, medlem
Afdeling Friheden I


Kjeld Jensen, medlem
Afdeling Friheden VI


Arne Nyborg, medlem
Afdeling Friheden VI


Anni Knøsgaard, medlem
Afdeling Lille Friheden


Peter Mathiesen, medlem
Afdeling Langhusene


Jette Braun, medlem
Afdeling Langhusene
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Louise Graff Pedersen, medlem
Afdeling Langhusene
Medlen af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Følgende er suppleanter af repræsentantskabet:

Marianne Thode, suppleant
Afdeling Friheden VI


 

Dennis Lykke, medlem
Afdeling Friheden Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene