Beboerdemokratiet

Repræsentantskabet

Du kan læse referater fra repræsentantskabsmøder på MitKAB.


Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet for Friheden I og Friheden VI har gennem de seneste år besluttet, at lade afdelingsbestyrelsen udpege repræsentantskabet blandt afdelingernes beboerne.


Hver afdeling har 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemål.

I Friheden I I findes 1170 lejemål, hvorfor afdelingen får 13 repræsentanter
I Friheden VI, Højhuset findes 48 lejemål, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter
I Lille Friheden er der 96 boliger, heraf 21 ungdomsboliger og 75 ældreboliger. Afdelingen skal vælge 2 repræsentanter.
I Langhusene er der 125 boliger, hvorfor afdelingen får 3 repræsentanter.

Herudover er organisationsbestyrelsens 9 medlemmer 'fødte' medlemmer af repræsentantskabet. Vi har altså pt. et repræsentantskab på 26 repræsentanter.
 

Du kan ud fra dette se, at du som beboer har en direkte indflydelse på boligselskabets drift, via de valgte repræsentanter, der alle er boligtagere i boligselskabet.

 

Følgende er medlemmer af repræsentantskabet:

Marianne Salomonsen, formand for organisationsbestyrelsen
Bor i Friheden I

 

Lars Simonsen, næstformand for organisationsbestyrelsen

Bor i Langhusene

 

Lis Wexøe Rasmussen, medlem af organisationsbestyrelsen
Friheden
Bor i Friheden I
 

Christian Thode, medlem af organisationsbestyrelsen

Bor i Friheden VI

 

Dennis Lykke, medlem af organisationsbestyrelsen
Bor i Langhusene

 

Beth Hørsted, medlem af organisationsbestyrelsen

Bor i Friheden I

 

Britta Christensen, medlem af organisationsbestyrelsen

Bor i Friheden I

 

Randi Outzen, medlem af organisationsbestyrelsen
Bor i Lille Friheden

 

Inge Nielsen, medlem af organisationsbestyrelsen
Bor i Friheden I

 

Richard Taube
Udpeget af medarbejderne

 

Susanne Schnipper, medlem
Bor i Friheden I

 

Erik Kryger, medlem
Bor i Friheden I

 

Yvonne Hummelgaard, medlem
Bor i Friheden I

 

Hella Møller, medlem

Bor i Friheden I

 

Mette Fuglsang, medlem
Bor i Friheden I

 

Bjørn Rasmussen, medlem
Bor i Friheden I

 

Heidi Henningsen, medlem
Bor i Friheden I

 

Rebecca Mortensen Wig, medlem
Bor i Friheden I

 

Susanne Christensen, medlem
Bor i Friheden I

 

Else Petersen, medlem
Bor i Friheden I

 

Gitte Fammé, medlem
Bor i Friheden I

 

Alexander Salomon, medlem

Bor i Friheden I

 

Susanne Kjeldbjerg, medlem
Bor i Friheden I

 

Jonas Kromann, medlem
Bor i Friheden VI

 

Arne Nyborg, medlem
Bor i Friheden VI

 

P. K., medlem
Bor i Lille Friheden

 

Tonny Rasmussen, medlem
Bor i Lille Friheden

 

Jette Braun, medlem
Bor i Langhusene

 

Regin Ahm Jensen, medlem
Bor i Langhusene
 

Anja Mathiesen, medlem
Bor i Langhusene

 

Følgende er suppleanter af repræsentantskabet:

Henny Kleist Konradsen
Bor i Friheden I

 

Hjørdis Christoffersen
Bor i Friheden I

 

Karen Løvendahl Jensen
Bor i Friheden I

 

Marianne Thode
Bor i Friheden VI