Langhusene

Udvalg

I Langhusene har vi forskellige udvalg, som du kan læse mere om herunder.

Udvalg

Festudvalget arrangerer festlige arrangementer for Langhusenes beboere. Det er bl.a.: 

- Fastelavn

- Forårsarrangement

- Sankt Hans

- Sommerfest

- En sommerudflugt 

- Efterårsarrangement 

- Julearrangement

 

Kontakt

Fest@langhusene.dk

 

Grønt Team arrangerer og planlægger fællesarbejdsdage for alle 125 boliger i Langhusene. 
 

Der afholdes 3-4 fælles arbejsdage på ét år, fordelt ml. april til november. Beboerne bliver delt op i forskellige grp. og får tildelt forskellige opgaver.  

- Det er muligt for den enkelte bolig at udeblive 1 gang om året. 

- Det er muligt for den enkelte bolig, at finde en anden (nabo, ven, familie...Over 18 år) der kan repræsentere ens bolig, så man undgår at få ét minus for udeblivelse. Flere udeblivelser bliver videresendt til KAB med henblik på opkrævning af gebyr for manglende deltagelse.
 

På fællesarbejdsdage bliver der lavet opgaver som vedrører vedligeholdelse og modernisering af Langhusene efter AlmenBolig+ konceptet, idet at der ikke forefindes driftpersonale.
 

Opgaver kan fx være.: 

Malerarbejde, udskiftning af skifferplader, efterspænding af legeområder, udskiftning af sand i sandkasser, klipper træer og buske osv.

 

Kontakt

Gront-team@langhusene.dk

Sneteamet består udelukkende af frivillige beboere i Langhusene, som melder sig til sneteamet hvert år. 

Den ansvarlige deler de frivillige op i hold og laver en vagtplan fra november til april. 


Sneteamets opgaver er: 

- At rydde sne og salte på P-pladsen, fælles fortove på Mellemvangsvej, samt fortovene på Byvej og Dybenskærvej inden for Langhusenes boligareal. 

 

 

Kontakt
ab4011-6@kab-bolig.dk
Mærk emnefeltet: Til sne team