Langhusene

Langhusene

Langhusene er placeret på Mellemvangsvej i Hvidovre. Nærmere betegnet på hjørnet af Dybenskærvej og Byvej. 


Boligerne i stueetagen har egen for- og baghave, mens boligerne med adgang fra første sal har en ankomstbalkon og altan mod havesiden.
Der findes parkeringspladser og nogle med el-ladestandere.

Bebyggelsen grupperer sig omkring fire bilfri grønne gårdrum, hvor børn frit og trygt kan lege. 

Der findes parkourbaner, boldbaner og en stor legeplads.

 

Hvad betyder det at bo i AlmenBolig+?

 

Lokalområdet
Bebyggelsen ligger meget centralt.
Fra Langhusene er der 5 minutters gang til Avedøre Station, hvorfra det tager 15 min i tog at komme til Københavns Hovedbanegård.
Mod vest ligger Avedøre Stationsby, mod øst ligger et større parcelhusområde, der danner grundlag for de mange skoler/institutioner og foreninger, som området er rigt på.
Nærmeste nabo er plejecenteret Dybenskærhave mellem boligbebyggelsen og Byvej.
På østsiden af grunden løber Frydenhøjstien, som er en nord-sydlig orienteret stiforbindelse for cyklister og fodgængere.
I umiddelbar nærhed til boligerne findes mange rekreative arealer som Vestvolden, Mågeparken og Brøndbyskoven og tæt på vandet ved Køge Bugt.