Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,  regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 


Organisationsbestyrelsen består af følgende medlemmer

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling I


Bettina Lind, næstformand
Afdeling I


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling I


Beth Hørsted, medlem
Afdeling I


Jørnanker Døpke
Afdeling I


Christian Thode, medlem
Afdeling VI


Randi Outzen, medlem
Lille Friheden


Dennis Lykke Nielsen, medlem
Afdeling Langhusene


Lars Simonsen, medlem
Afdeling Langhusene


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Suppleanter til organisationsbestyrelsen

Lis
Afdeling I


Karen Løvendahl Jensen
Afdeling I