Beboerdemokratiet

Organisationsbestyrelsen

Du kan læse refater fra organisationsbestyrelsesmøder på MitKAB


Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,  regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 

 

Du kan kontakte organisationsbestyrelsen på følgende e-mail:
friheden-ob@kab-bolig.dk

Organisationsbestyrelsen består af følgende medlemmer:

Marianne Salomonsen, formand
Bor i Friheden I

 

Lars Simonsen, næstformand

Bor i Langhusene

 

Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Bor i Friheden I
 

Christian Thode, medlem

Bor i Friheden VI

 

Dennis Lykke, medlem 
Bor i Langhusene

 

Beth Hørsted, medlem

Bor i Friheden I

 

Britta Christensen, medlem

Bor i Friheden I

 

Randi Outzen, medlem
Bor i Lille Friheden

 

Inge Nielsen, medlem 
Bor i Friheden I

 

Richard Taube
Udpeget af medarbejderne

 

Suppleanter til organisationsbestyrelsen:

 

Heidi Henningsen
Bor i Friheden I

 

Karen Løvendahl Jensen
Bor i Friheden I

 

P. K.
Bor i Lille Friheden

 

Jette Braun
Bor i Langhusene

Jonas Kromann
Bor i Friheden VI