Du har indflydelse!

Beboerdemokratiet er det grundlæggende element i den almene boligorganisation. Du har som beboer direkte indflydelse på hvorledes din bolig skal administreres, fornys og vedligeholdes.


På det årlige afdelingsmøde er du, sammen med de andre beboere i boligselskabet, med til at bestemme budgetterne for det kommende år, samt vælge dine repræsentanter på 'tinge', dvs. til afdelingsbestyrelsen.


Her i boligselskabet findes 4 selvstændige afdelinger, nemlig Afdeling I (den lave bebyggelse), Afdeling VI (Højhuset) og så 'Lille Friheden' hvor vi har ungdomsboliger, ældreboliger mv.


Afdeling I, VI og Lille Friheden har besluttet at have fælles afdelingsmøder og afdelingsbestyrelse, og på det årlige valgmøde besluttes, om afdelingsmødet selv vil vælge boligselskabets repræsentantskabet eller lade afdelingsbestyrelsen udpege disse for det kommende år.

Den 4. afdeling er Langhusene. Du kan læse mere om Langhusene under deres selvstændige menupunkt.


Aktivitetshuset, som ligger som nabo til 'Lille Friheden', er ikke en afdeling i boligselskabet, men derimod en kommunal ejendom.Boligselskabets opbygning

Som beboer kan det være svært at se sammenhængen mellem hvad der er KAB, Boligselskabet Friheden, organisationsbestyrelsen osv. KAB har lavet nedenstående video som giver en god introduktion til dig som beboer i Boligselskabet Friheden.

Under videoen kan du læse mere om de enkelte instanser og vedtægter for boligselskabet.


 

Video om beboerdemokratiet

 

Boligselskabets opbygning

Boligselskabet Friheden består af det vi kalder 'Organisationen' og af 'Afdelingerne'. Organisationen er ansvarlig for alle boligselskabets afdelinger.Boligselskabets vedtægter

Vedtægterne, der er vedtaget af repræsentantskabet og godkendt af Hvidovre Kommune kan ses i dette dokument: Vedtægter

 

Vedtægterne skal følge lovgivningen, og et sæt såkaldte normalvedtægter. Der er således ikke 'frit slag' til at ændre vedtægter. Kommunen er særdeles opmærksom på om ændringerne begrænser beboernes rettigheder.Repræsentantskabet

Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet for afd. I og VI og Lille Friheden har besluttet, at afdelingsmødet vælger repræsentantskabet blandt afdelingernes beboerne. Hver afdeling har 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemål.

I afdeling I findes 1133 familieboliger og 21 ungdomsboliger, ialt 1154 boliger, hvorfor afdelingen får 13 repræsentanter
I afdeling VI findes 48 lejemål, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter
I afdeling Lille Friheden findes der 21 ungdomsboliger og 75 ældreboliger, ialt 96 boliger, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter

Herudover er organisationsbestyrelsens 9 medlemmer 'fødte' medlemmer af repræsentantskabet. Vi har altså pt. et repræsentantskab på 26 repræsentanter.

Du kan ud fra dette se at du som beboer har en direkte indflydelse på boligselskabets drift, via de valgte repræsentanter, der alle er boligtagere i boligselskabet.Organisationen

Boligselskabet ledes af en organisationsbestyrelse, valgt af repræsentantskabet. Du kan nærmest opfatte denne bestyrelse som en hovedbestyrelse med det overordnede ansvar for boligselskabet.


Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer hvoraf mindst 6 medlemmer skal vælges blandt boligorganisationens lejere, disse ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse. Kommunal bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen.Afdelingsbestyrelsen

De enkelte afdelinger ledes af en afdelingsbestyrelse valgt på afdelingsmødet. afdelingerne er økonomisk uafhængige af hinanden, med selvstændige regnskaber og budgetter.
Der er i dag 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og det er denne afdelingsbestyrelsen, som du kan henvende dig til, hvis du vil drøfte spørgsmål i forbindelse med dit boligforhold, som du måske ikke kan få løst via ejendomskontoret.


Afdelingsbestyrelsen har kontaktdag én gang månedligt, primært den 1. torsdag i hver måned kl. 17:00 til 18:00 på værestedet 'Oasen', Strandmarksvej 18, 1. sal. Kontaktdagen annonceres hver gang på lokal-tv, så her kan du se, om dagen er flyttet.