Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet

Du har indflydelse!

Beboerdemokratiet er det grundlæggende element i den almene boligorganisation. Du har som beboer direkte indflydelse på hvorledes din bolig skal administreres, fornys og vedligeholdes.


På de årlige afdelingsmøder er du, sammen med de andre beboere i afdelingen, med til at bestemme budgetterne for det kommende år, samt vælge dine repræsentanter til afdelingsbestyrelsen.


Boligselskabets opbygning

Som beboer kan det være svært at se sammenhængen mellem hvad der er KAB, Boligselskabet Friheden, organisationsbestyrelsen osv.
KAB har lavet nedenstående video som giver en god introduktion til dig som beboer i Boligselskabet Friheden. Under videoen kan du læse mere om de enkelte instanser og vedtægter for boligselskabet.

Boligselskabets opbygning

Boligselskabet Friheden består af det vi kalder 'Organisationen' og af 'Afdelingerne'. Organisationen er ansvarlig for alle boligselskabets afdelinger.

 

Boligselskabets vedtægter

Vedtægterne, der er vedtaget af repræsentantskabet og godkendt af Hvidovre Kommune kan ses i dette dokument: Vedtægter

 

Vedtægterne skal følge lovgivningen, og et sæt såkaldte normalvedtægter. Der er således ikke 'frit slag' til at ændre vedtægter. Kommunen er særdeles opmærksom på om ændringerne begrænser beboernes rettigheder.

 

Repræsentantskabet

Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsmødet for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden har besluttet, at afdelingsmødet vælger repræsentantskabsmedlemmer blandt afdelingernes beboerne.
Afdelingsbestyrelsen for Langhusene udpeger selv medlemmer til repræsentantskabet. 
Organisationsbestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af repræsentantskabet og formanden for organisationsbestyrelsen er også formand for repræsentantskabet.

 

Organisationen

Organisationsbestyrelsen er valgt af repræsentantskabet og har det overordnede ansvar for boligselskabet. Der er valgt en medarbejderrepræsentant, som deltager i organisationsbestyrelsens møder.

 

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelserne er valgt på afdelingsmødet. Afdelingerne er økonomisk uafhængige af hinanden, med selvstændige regnskaber og budgetter.
Afdelingsbestyrelse Friheden og Afdelingsbestyrelse Langhusene

Kontakt afdelingsbestyrelsen

Post til afdelingsbestyrelsen kan sendes eller afleveres på nedenstående adresse:

 

Boligselskabet Friheden
Afdelingsbestyrelsen
Strandmarksvej 14
2650 Hvidovre
(Postkasse er placeret på gavlen af højhuset (mod stationen))
 

Afdelingsbestyrelsen kan også kontaktes pr. e-mail på mail adressen
friheden-ab@kab-bolig.dk.