Beboerdemokratiet

Afdelingsmøder

Du kan læse referater fra afdelingsmødet på Mit KAB eller i beboerappen Mig og Min Bolig.

 

I Boligselskabet Friheden afholdes der et årligt afdelingsmøde. Mødet afholdes i marts. Der kan indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde. 

Møder varsles ved postkasseomdelt mødeindkaldelse og dagsorden.
 

Hvorfor er det vigtigt at deltage i afdelingsmødet?
På et afdelingsmøde får du blandt andet indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles. 
Du har også mulighed for at stille forslag til afdelingsmødet. Forslag bringes til afstemning blandt beboerne på afdelingsmødet. Husk at afleveringsfrist fremgår af indkaldelse til afdelingsmødet.
 

Hvem kan deltage i afdelingsmødet?
Alle beboere i Boligselskabet Friheden har mulighed for at møde op til afdelingsmødet. Da afdelingsmødet er beslutningsdygtigt skal alle fremmødte medbringe deres sundhedskort eller kvittering for betalt husleje.

 

Afstemninger
Hvert lejemål får tildelt to stemmer på afdelingsmødet, dette er uanset om der bor 1 eller flere i lejemålet.

 

Hvad sker der på et afdelingsmøde?  

Godkendelse af årsberetning

Generel orientering

Godkendelse af regnskaber og budgetter

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.