Nyheder

Alle lokaler, hvor der foregår beboeraktiviteter, er lukket indtil videre

Alle lokaler, hvor der foregår beboeraktiviteter, er lukket indtil videre, da lokalerne ikke lever op til de brandsikkerhedsmæssige krav.

Den eneste beboeraktivitet, der indtil videre er i funktion, er gåholdet.
Bestyrelsen er ved at undersøge, om vi kan få et lokale igennem Hvidovre Kommune til gymnastik. 

Gå tilbage