Toggle Mobile Menu

Sne teamet styres af Formand Thomas Berthou

Derudover består det udelukkende af frivillige beboere i Langhusene, som melder sig til sneteamet hvert år. 

Formanden deler de frivillige op i hold og laver en vagtplan fra november til april. 

Sneteamets opgaver er: 

- At rydde sne og salte på P-pladsen, fælles fortove på Mellemvangsvej, samt fortovene på Byvej og Dybenskærvej inden for Langhusenes bolig areal.