Toggle Mobile Menu

Grønt Team arrangerer og planlægger fællesarbejdsdage for alle 125 boliger i Langhusene. 

Der afholdes 3-4 fælles arbejsdage på ét år, fordelt ml. april til november. Beboerne bliver delt op i forskellige grp. og får tildelt forskellige opgaver.  

- Det er muligt for den enkelte bolig at udeblive 1 gang om året. 

- Det er muligt for den enkelte bolig, at finde en anden (nabo,ven, familie...Over 18 år) der kan repræsentere ens bolig, så man undgår at få ét minus for udeblivelse. Flere udeblivelser bliver videre sendt til KAB.

På fællesarbejdsdage bliver der lavet opgaver som vedrører vedligeholdelse og modernisering af Langhusene efter Almen bolig + konceptet, idet at der ikke forefindes vicevært eller gårdmænd, så skal beboerne selv vedligeholde områderne.

Opgaver kan fx være.: 

Malerarbejde, udskiftning af skifferplader, efterspænding af legeområder, udskiftning af sand i sandkasser, klipper træer og buske osv...