Langhusene, en afdeling efter AlmenBolig+ konceptet

Vor nyeste afdeling Langhusene, er placeret på Mellemvangsvej i Hvidovre. Nærmere betegnet på hjørnet af Dybenskærvej og Byvej. Bebyggelsen indeholder 125 AlmenBolig+ familieboliger fra 85 til 130 m2. Du kan se de forskellige boligtyper her.

 

 

Bebyggelsen grupperer sig omkring fire grønne gårdrum, med adgang fra den grønne allé. Al parkering sker her og på en parkeringsplads ved starten af alleen. Herved frigøres gårdrummene til bilfri grønne rum, hvor børn frit og trygt kan lege. Det er også her, at ankomsten til boligen sker, og man naturligt vil møde sine naboer i de grønne fællesarealer. En stor kvalitet for det daglige liv i bebyggelsen.

På den anden side af boligerne findes de private haver omkranset af levende hegn. Boligerne i stueetagen har egen for- og baghave, mens boligerne med adgang fra første sal har en ankomstbalkon og altan mod havesiden.

Hele bebyggelsen er samlet af en beskyttende lav bevoksning, som skærmer for støj og indblik, og som er gennembrudt af et grønt stiforløb, der giver mulighed for passage på kryds og tværs af bebyggelsen uden indbliksgener.

Der er valgt vedligeholdelsesvenlige materialer af en karakter, der giver bebyggelsen et venligt og stofligt udtryk. Farverne på de skydebare skodder er valgt som forskellige, klare signalfarver for at markere de fire gårdrum. “Skorstenene” der indeholder ventilationsinstallationerne understreger rækkehusmotivet, mens de skrå ovenlys giver et optimalt lysindfald i boligerne.