Love og regler

I det følgende kan du se på hvilke regler du som beboer er underlagt, når du bor i Boligselskabet Friheden. En række af reglerne gælder for alle almene boliger, mens andre er specifikt gældende for Boligselskabet Friheden.

 

Overordnet

Lov om Almene Boliger

Husorden for Afd. I og VI

Husorden for Lille Friheden

Vedtægter for Boligselskabet Friheden Seneste revideret: November 2020

 

Udlejning

Udlejningsregler

 

Forretningsordner

Afdelingsbetyrelsen Godkendt 10 februar 2022

Organisationsbestyrelsen

Repræsentantskabet

 

Vedligeholdelsesreglementer

Afdeling I og VI

Lille Friheden

Indvendig råderet

Installationsret

Boligændringer i Boligselskabet Friheden

Mål og politik for vedligeholdelse

 

Klagevejledning

Beboerklagenævnet - for hvem og til hvad