Frihedens Hundeklub, ikke kun et hundeliv

Frihedens hundeklub i Boligselskabet Friheden forener interessen for hunde og hygge. Her fortæller Kim, Susanne, Randi og Kit i fællesskab om livet i og omkring hundeklubben og hundegården og historien bag. I artiklen kan du også blive klogere på, hvordan du kan komme i kontakt med klubben.

John Rasmussen, beboerrådgiver

 

Det er i starten af februar, klokken er 19.00 og jeg besøger Frihedens Hundeklub i deres kælderlokaler, som de deler med Motionsgruppen. Man skal ikke være her mange sekunder for, at finde ud af, at det svært ikke at føle sig velkommen hos disse engagerede og søde mennesker.

Men nu lader jeg lige de fire beboere præsenterer sig selv:

Kim fortæller, at han næstformand i Hundeklubben, til dagligt arbejder jeg som klejnsmed, har kone og to børn. Jeg måtte aflive min hund for to måneder siden. Den var 10 år gammel og jeg har ingen hund lige nu.

Susanne fortæller, Jeg er kasserer i klubben. Jeg har ikke nogen hund nu, den blev aflivet for omkring tre år siden. Men jeg får hund igen når jeg holder op med at arbejde.

Randi, Jeg fungerer som formand for hundeklubben. Jeg har hund der hjemme og jeg har været med i klubben fra første dag i 2002. Jeg har siddet på kassererpladsen, været bestyrelsesmedlem og i 2009 sprang jeg så på formandsposten.

Kit, Jeg er bestyrelsesmedlem, min hund fylder snart tre år. Jeg har også været med siden klubben startede. Jeg arbejder som SOSU hjælper.

 

Hunde i snor, hunde uden

Hvorfor har man en hundeklub i boligselskabet?

 

Kim fortæller, Den gode ide var jo, at man skulle have muligheden for at socialisere sine hunde, udveksle erfaringer om hunde, så man ikke behøver at lave de samme dumme erfaringer, men kan give hinanden positiv feedback.

Kit tilføjer, Og så er det jo vigtigt, at vi har en hundegård, hvor man kan slippe sin hund fri, uden snor. I resten af boligselskabet må man ikke have løse hunde.

Susanne, Ja, det er vigtigt at hundene kan slippe fri, boltre sig og lege, mens vi ejere får en hyggesnak, for eksempel om hunde. Det kan være at ens hund er syg og så kan man måske få et godt råd. Og det er rigtigt rart.

Så der er mange gode aspekter, Vi holder for eksempel også sociale arrangementer i julen og om sommeren, hvor vi inviterer familierne til grill eller kaffe og kage.

 

Hvad er egentlig problemet med at nogle går med hunden uden snor ude i boligområdet?

 

Her er problemet, fortæller Susanne, at den hund der er uden snor kan lave mange forskellige ting og sager, måske hoppe på den hund der er i snor. Kan man ikke få hunden uden snor væk fra den der er i snor og så kan den hund der er i snor blive aggressiv.

Det kan være et ekstra problem når hundene er i løbetid. Så er det jo tævehunden der står med et problem, hvis hun skal op og have en abort hos dyrlægen.

Så alt i alt er det rart med en hundegård, hvor man kan slippe hundene løs samtidig.

Randi, løse hunde kan også gøre folk utrygge. Det er ikke alle, der som os, er glade for hunde.

Kit, Det er vigtigt også at fortælle, at hvis der nogen der i hundesnoren har en gul sløjfe eller klud, så signalerer det, at min hund er i løbetid, dårlig eller bare "Kom ikke for tæt på i øjeblikket!", min hund kan ikke lide nærvær med andre. Kort og godt, "Hold afstand!" Det er det, den gule sløjfe betyder.

 

Hvordan foregår sådan en almindelig aften i Hundeklubben?

 

I selve klublokalet må vi ikke have hunde med, siger Randi, så vi snakker, deler viden, men vi kan også snakke om alt muligt andet, vi kommer vidt omkring. Og så får vi en kop kaffe og kage.

Ovre ved hundegården kommer der også mange forbi der ikke har hund og "slår en sludder af".

Alle er enige om, at livet i hundeklubben er både hunde og hygge i forening.

Susanne, Vi har også en hundeliste, således at man kan se, hvem der har hvilken hund. Dette for at man kan sende hunde ind i hundegården, som kan have glæde af hinanden. Det er måske ikke så smart, at slippe en Rottweiler fri sammen med en Chihuahua. Listen betyder at man kan ringe til den rette hundeejer. Nu er vi efterhånden så mange medlemmer, vi er 30, så man ved ikke altid, hvem der har hvilken hund.

Derfor har vi også indført en halv times regel, hvilket vil sige, at man kan bruge hundegården en halv time, hvis der også er andre der vil til.

 

I jeres reklame står blandt andet, at "Hunden er menneskets sjette sans", hvad mener I med det?

 

Med det mener vi, fortæller Kit, at hunde ligesom kan mærke noget ekstra, som vi mennesker ikke kan, måske har vi glemt det. Hunde kan for eksempel mærke hvis vi mennesker er småsyge og det tager de hensyn til.

Nogle hunde kan for eksempel aflæse menneskers epilepsianfald før de sker. Så de har altså nogle sanser, om noget vi mennesker ikke kan mærke og som vi måske kan benytte os af.

 

Sådan udviklede det sig

Kan I fortælle lidt om Hundeklubbens historie?

 

Randi fortæller at, I 2001 rendte en gruppe beboere rundt og samlede underskrifter ind for at få et område, hvor man kunne lufte sin hund uden snor.

Der kom så mange underskrifter ind, at bestyrelsen sagde "OK!" Betingelserne var, at det blev en nøgleklub for beboerne, at medlemmerne selv skulle holde området og klubben ikke skule være til gene for naboerne.

Året efter blev hundegården anlagt med grus, som så senere blev lavet om til græs.

I oktober samme år fik vi dette klublokale til deling med andre aktiviteter.

I 2003 fik vi muligheder for at give hundene vand.

Og i 2004 såede vi græs i hundegården, men det blev plantet i gruset, så det komme aldrig rigtigt op. Samme år blev det også vedtaget, at beboerne kunne få en plejetilladelse. Det betyder, at beboerne altså kunne tage andres, for eksempel familiemedlemmers, hunde i pleje i en afgrænset periode. De regler blev skrevet ind i boligselskabets Husorden.

I 2005 inviterede vi alle beboere til et arrangement angående hundeadfærd og der kom faktisk ret mange.

I 2009 blev der bygget læskur i hundegården.

I 2010 fik vi jord i hundegården, så græsset kunne få ordentligt fat og der blev lagt fliser i læskuret. Der blev også lavet en kølekasse, som hundene bruger flittigt.

I 2011 købte hundeklubben agilityudstyr

I 2012 blev et stort træ i hundegården fældet. Problemet var, at det smed en masse nødder. Dem ville de små hvalpe gerne tygge på og det kan skade hundenes tarme.

Det samme år lavede vi et forslag om udvidelse af hundegården, men det kunne ikke komme til afstemning, da det overskred nogle matrikelnummerafgrænsninger. Så ville afdelingsbestyrelsen, sammen med os, finde et andet område. Nu satser vi på at der muligheder i forbindelse renovering af udeområdet.

I 2013, på workshoppen angående renoveringen, var vi oppe og fortælle, hvad vi i hundeklubben kunne tænke os i fremtiden. Så vi tror, at der bliver taget hensyn til os i helhedsplanen. Lige nu er det et problem, når vi har mange hunde i hundegården.

Og kort sagt kan vi sige, fortæller Randi, at klubben er i vækst hele tiden.

 

Vil du være med i Hundeklubben

Hvis man er interesseret i at blive medlem af Hundeklubben, hvordan får man så kontakt med jer?

 

Susanne, Vi har blandt andet informationer stående på lokal-tv, i Beboernyt, på hjemmesiden og i glasskabet ved ejendomskontoret står der også om Hundeklubben.

Nu har vi også fået lavet visitkort, som vi deler ud af til interesserede.

Man kontakter Randi på telefon:60 12 65 67 eller skriver en mail: frihedens.hundeklub@gmail.com

Til slut kan jeg da lige runde af med at fortælle, at vi er blevet kontaktet af nogle mennesker i et andet boligselskab, som gerne ville vide, hvordan vi har gjort i Frihedens hundeklub. Så de fik noget hjælp til at komme i gang, vores vedtægter og alt den slags, runder Randi interviewet af.