Besøgsven - en mulighed for beboerne i Friheden

Indledning

Aktivitetsudvalget i boligselskabet Friheden, håber at denne frivillige ordning, kan være med til at åbne op for sociale relationer imellem beboerne i området. Uanset om du er ung eller ældre kan vi sammen styrke samværet og gøre noget positivt for hinanden.

Det er en mulighed for, at beboerne indbyrdes kan være med til at give nærhed, omsorg og tryghed, som kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet. 

Det er lærerigt og livsbekræftende for både dig og din besøgsven. Ligeledes kan der opstå et venskab her i boligselskabet Friheden.

Hvad går ordningen ud på?

Det er vigtigt at pointere, at dette er oprettet på frivillig basis. Det vil sige, at det er på eget ansvar både for dig og din besøgsven. Skulle der ske et uheld i hjemmet, har vi i aktivitetsudvalget ingen forsikring der dækker. Der er tilknyttet 3 personer som på bedst muligt måde vil få det til at fungere for alle parter. 

Besøgsvennen er ikke en fungerende sundhedsfaglig person eller praktisk hjælper i hverdagen. Praktiske gøremål eller sundhedsfaglige ydelser, er IKKE meningen med ordningen og bør ikke foretages.

Ordningen går ud på, at man har mulighed for at være social. At kunne styrke og bevare kontakten imellem jer igennem forskellige aktiviteter såsom f.eks hjemmebesøg, gåture, telefonsamtalereller noget helt andet.

Få en besøgsven

Ønsket om at få en besøgsven kan være af mange forskelligartede grunde og derfor er der ingen specifikke regler eller krav for dette. Det er dog en forudsætning, at du kan åbne døren. At få en besøgsven kan betyde noget for dig i hverdagen som kan give en glæde og være livsbekræftende.

Bliv en besøgsven

Du kan gøre en rigtig stor forskel for et andet menneske ved at være besøgsven

Du kan erstatte ensomhed med livsglæde og bedre livskvalitet.
Du bestemmer selv hvor meget du kan være tilrådelig ift. besøgene og hvor ofte dette kan foregå.

For at blive besøgsven skal du:

  • Kunne fremvise en ren straffeattest og underskrive en erklæring på tavshedspligten.
  • Være lyttende og udvise empati
  • Du må ikke modtage penge og gaver eller ordne økonomiske forhold for beboeren.

Som besøgsven bestemmer du selv hvor meget du kan være tilrådelig ift. Besøgene og hvor ofte det skal foregå. 

Hvordan foregår det? 

Når vi modtager en henvendelse, vil vi bringe jer sammen helt tilfældigt.
Der skal gives tilladelse til, at besøgsvennen må få dit telefonnummer og kontakte dig vedr. jeres første besøg hvor I kan aftale nærmere.

Besøgsordningen foregår af frivillige interesseret personer, så beboer/besøgsven kan til enhver tid ønske at afslutte med ordningen fra dag til dag uden yderligere . Vi vil herefter prøve, at skabe en ny kontakt, til den som ønsker at fortsætte.

Du vil aldrig stå alene

Hvis man har bekymringer, generelle spørgsmål eller har brug for råd og vejledning ift. Besøgene, har man mulighed for at henvende sig til de personer som står for ordningen enten telefonisk eller via email.

Mandag, onsdag & fredag mellem kl. 17-18

Kontakt vedr. tilmelding

Ønsker du at være besøgsven eller at få besøg, skal du kontakteos på følgende dage.
Mandag, onsdag & fredag, mellem kl. 17-18
 
Telefon: 48239578
Mail: venner-friheden@yahoo.com
 
Du vil senere hen blive kontaktet vedr. opstart, samt blive informeret lidt omkring din nye besøgsven.
Din besøgsven vil efterfølgende tage telefonisk kontakt til dig, så I sammen kan planlægge jeres første besøg.
 
Mvh Bettina, Mia og Rikke