Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget er et udvalg under afdelingsbestyrelsen, som består af en formand og en ordførere fra hver af aktivitetsgrupperne.

Aktivitetsudvalget holder møde ca. hver tredje måned, hvor Beboerrådgiveren også deltager.
Her planlægger man de fremtidige aktiviteter, som hører under udvalget fx sommerfest, beboernes friaften, temadag m.m.

Aktivitetsgrupperne er åbne for alle beboere i Friheden.

Hvis en beboer har lyst til at starte en ny aktivitetsgruppe, skal man henvende sig afdelingsbestyrelsen eller formand for grupperne, Rikke Støckel tlf.: 31 18 39 00