Toggle Mobile Menu

Friheden VI - Flytning af postkasser

03-06-2021 -

Gældende for Friheden VI (Højhuset)

 

Kære beboere i afdeling VI. 

 

På afdelingsmødet d. 14. november 2018 blev der fremsat forslag om at postkasserne tilhørende Strandmarksvej 16 og 18 blev flyttet fra opgangene og ud på bygningens facade.

Motivationen for forslaget var at minimere antallet af personer som får adgang til opgangene.

 

Forslaget har nu været til afstemning og resultatet foreligger.

 

6 stemte for at postkasserne flyttes ud på facaden

71 stemte imod at postkasserne flyttes ud på facaden

Der blev i alt afgivet 77 gyldige stemmer og 0 ugyldige stemmer

 

Forslaget er hermed forkastet, hvilket vil sige at postkasserne forbliver på deres nuværende placering.

 

 

Med venlig hilsen

 

Afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Friheden, afdeling I, VI og Lille Friheden

 

Skrevet af: Bjørn Schrøder Rasmussen, afdelingsbestyrelsen