Byhaverne

 

Byhaverne i Friheden er et socialt fællesskab, der ligger ved piratlegepladsen ved blok 5, hvor der bliver plantet afgrøder af forskellig slags i de plantekasser man kan få tildelt. Udover at plante afgrøder holder vi jævnligt sociale arrangementer, som f.eks. snobrød som bliver lavet over bål. Når disse arrangementer afholdes bliver der sat en seddel op i vinduet på skurvognen, ved byhaverne ugen op til.

Legepladsen ligger lige ved siden af, så man kan roligt tage sine børn med ned og lade dem lege på legepladsen og holde et øje på dem.         Ud over en fed legeplads er der også en dejlig græsplæne, hvor der er mulighed for at spille spil, som vi har liggende i skurvognen til fri afbenyttelse, når der holdes arrangementer.

I byhaverne er folk meget hjælpsomme og giver gerne en hånd med, hvis der er noget man mangler hjælp til, hvilket også styrker fællesskabet. Vores bålplads, som man kan grille på, er til fri afbenyttelse for alle der bor i friheden, på den kan man f.eks. lave lækre snobrød eller grille bløde skumfiduser.

Hvis alle byhaverne bliver brugt, så har vi en venteliste som man kan blive skrevet op på, og få besked lige så snart der bliver en kasse ledig.

Hvis du skal i kontakt med Byhaverne så brug følgene mailadresse: byhaverne@outlook.com

 

                                                                                                                                             

 

Regler for byhaver i Boligselskabet Friheden
 

Dette er gældende regler for by-haver i Boligselskabet Friheden. Reglerne er godkendt af Boligselskabets Afdelingsbestyrelse 4. februar 2016 og gældende fra denne dato.

Regler
•    Boligselskabet Frihedens by-haver er overordnet underlagt almindelig dansk lovgivning om brug af offentlige arealer.
•    By-havernes afgrøder er beregnet til beboernes eget forbrug.
•    Det er ikke tilladt at benytte sprøjtemidler i by-haverne.
•    Ved misvedligeholdelse af by-haven:
Kan by-haven inddrages og nøgle til redskabsrum inddrages.
”Haveejeren” kan ikke forvente godtgørelse af boligselskabet.
•    Overdragelse af by-haver foregår gennem beboerrådgiveren eller når det er blevet en By-have gruppe gennem dennes ”bestyrelse”. Overdragelsen foregår ved, at den næste på ventelisten overtager den afstående by-have.  Der skal/kan ikke betales godtgørelse ved overdragelse/opsigelse af By-have, da Boligselskabet stiller plantekasser til rådighed.
•    ”Haveejerne” forventes at passe på de fællesindkøbte haveredskaber og sætte dem på plads efter brug.

 

Der udover er der af byhavedeltagerne vedtaget nogle regler i 2019 om brug af byhave kasserne.

1. Kassen skal til en hver tid holdes, være beplantet (senest 1. Juni) og holdes fri for

    ukrudt.      

    Såfremt dette ikke overholdes, vil man få 3 advarsler, hvorefter man mister sin  

    kasse.    

2. Det er ikke tilladt at gå i andres kasse med mindre dette er aftalt med brugeren af      

   kassen… Ved tvivl ret henvendelse til brugeren af kassen.

3. Der opfordres til at der bliver holdt en ordentlig tone i Byhaven, der skal være

    Plads til alle.

4. Skulle du af helbredsmæssige årsager ikke selv være i stand til at beplante/ passe        

    Din kasse i en periode, så spørg om hjælp.

 

Med venlig hilsen

Byhaverepræsentanterne

Vil du i kontakt med byhaverne, så send en mail til byhaverne@outlook.com

 

By-haverne har udviklet sig

Sådan har området ved by-haverne udviklet sig. Her er nogle billeder som viser udviklingen:

Fra tom jord

  

og  "kold" container

 

 til spændende container

 på vej mod by-haver

 

 til by-haver, hvor beboerne kan hygge sig og

 

der sker noget i området hele tiden!

 

Området er for børn, unge og ældre, store og små, også for dig!

Og nu er den ene carport ved byhaverne også dekoreret

 

Hvad siger du så?

 

Og dette kan kun lade sig gøre, fordi der er beboere som er engagerede!

 

Ja, og der blev da osse hygget ved ildstedet i byhaverne længere hen på året.

Det foregik midt i december, hvor byhavegruppen bød på gløgg og æbleskiver.

   

Der var plantedag i byherne i april 2019

Mange har glæde af byhaverne!