Afdelingsmøder

 

I Boligselskabet Friheden afholdes der årligt to afdelingsmøder. Møderne afholdes som ofte i marts og november måned, udover de to ordinære møder kan der blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde.

Møderne varsles ved postkasseomdelt mødeindkaldelse og dagsorden.

 

Hvem kan deltage i afdelingsmødet?

Alle beboere i Boligselskabet Friheden har mulighed for at møde op til afdelingsmødet. Da afdelingsmødet er beslutningsdygtigt skal alle fremmødte medbringe deres sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) eller kvittering for betalt husleje (medbringes bankudskrift på betalt husleje skal adressen fremgå af udskriften).

 

Afstemninger

Hvert lejemål får tildelt to stemmer på afdelingsmødet, dette er uanset om der bor 1 eller flere i lejemålet også hvis kun den ene beboer møder op.

 

Hvilke beslutninger træffes?  

  • Hvem skal sidde i afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet. Det er vigtigt, at du som beboer vælger en bestyrelse, som du mener, kan træffe de beslutninger, der er rigtige for afdelingen.

  • Godkendelse af afdelingens budget. Ud over at budgettet indeholder udgifter til f.eks. ejendomsskatter, vil det også indeholde udgifter på baggrund af ønsker til forbedringer i afdelingen - det kunne være nye dørtelefoner, nye legepladser, hvordan de grønne områder passes osv. Ud fra det laver boligselskabet et forslag til budget, som afdelingsmødet så skal tage stilling til. Nogle forbedringer vil koste penge og kan have betydning for huslejen.

  • Godkendelse af afdelingens regnskaber. Ligesom budgetter skal godkendes af afdelingens beboere skal det samme ske med afdelingens faktiske regnskab.

  • Afdelingsregnskaber godkendes på mødet i november måned.

  • Husorden. Det er afdelingsmødet som beslutter, hvad der skal stå i husordenen.

  • Indkomne forslag

 

Alle beboere har mulighed for at stille forslag til afdelingsmødet. Forslag bringes til afstemning blandt beboerne på afdelingsmødet.

Har du et forslag, er det en rigtig god ide at gå i dialog med bestyrelsen om forslaget. Du kan dog sagtens stille forslag, som bestyrelsen ikke en enig i. Eneste krav til forslagene er, at de forslag, afdelingsmødet skal tage stilling til, rent faktisk skal være noget, som afdelingen har lov til at beslutte. Afdelingsmødet kan træffe beslutninger om generelle ting i afdelingen, eksempelvis nye legepladser, ændring af husordenen m.m. Afdelingsmødet kan ikke træffe beslutning om at der eksempelvis ydes tilskud til aktiviteter udenfor den enkelet afdeling.

 

Når du stiller forslag, skal du sørge for:

  • At du formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal kunne forstå hvad forslaget går ud på. Det er en rigtig god ide at få nogle andre til at læse forslaget igennem.

  • Det skal være noget, som beboerne kan tage stilling til. Et forslag der skal behandles på afdelingsmødet bør som udgangspunkt være til ja / nej afstemning.

  • Skriv hvorfor du stiller forslaget - hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme for dit forslag

  • Forslag skal fremsættes skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger efter indkaldelsen er omdelt.