Toggle Mobile Menu

Randi Outzen udtræder af afdelingsbestyrelsen

11-01-2020 -

Randi Outzen udtræder af afdelingsbestyrelsen

Det er med stor beklagelse vi desværre må meddele at Randi Outzen med øjeblikkelig virkning har valgt at udtræde af afdelingsbestyrelsen for Friheden I og VI.

Randi har været medlem af bestyrelsen af flere omgange og har de seneste to år løftet rollen som sekretær og dermed været en del af bestyrelsens forretningsudvalg. 

Den samlet afdelingsbestyrelse vil gerne sende Randi en stor tak for hendes store indsats i bestyrelsesarbejdet.

For nuværende er der ikke nogen suppleant der kan indtræde i hendes sted og bestyrelsen har derfor besluttet at afvente det ordinære afdelingsmøde i marts før der indvælges et nyt medlem i bestyrelsen.

Fra til marts vil Gitte Fammé løfte sekretær rollen.