Toggle Mobile Menu

Fældning af træer i Friheden

06-10-2020 -

Som flere sikkert har bemærket, er der de seneste par dage blevet fældet en del træer i Friheden og det arbejde vil fortsætte lidt endnu.

Før træfældningen er igangsat er alle træer blevet vurderet af ejendomskontoret, medlemmer af afdelingsbestyrelsen samt en fagmand. Ved gennemgangen er døde og syge træer blevet udvalgt til fældning.

Afdelingsbestyrelsen har den fulde tillid til ejendomskontorets virke i denne sag og har som nævnt selv været med på besigtigelse.

Såvel ejendomskontor som afdelingsbestyrelsen har et ansvar for at boligområdet er et trygt sted og færdes og når vi observerer døde eller syge træer, er det vores pligt at sørge for at der hurtigst muligt tages hånd om problemet, især før efterårsstormene for alvor sætter ind. 

Afslutningsvis kan vi oplyse at afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret i morgen afholder ”markvandring”, dvs. gennemgår hele området og tager bestik af den generelle beplantning, vedligehold, belysning m.m.

 

Med venlig hilsen

 

Afdelingsbestyrelsen for Friheden I, VI og Lille Friheden