Toggle Mobile Menu

Drone flyvning over Friheden

12-11-2019 -

Droneflyvning over Boligselskabet Friheden

Information til beboerne i blok 3, 4, 12 og 13
Hvidovrevej 456 – 476 og Hvidovre Enghavevej 10 - 28


Vedrørende overflyvning med drone tirsdag den 19. november

Der vil tirsdag den 19. november 2019 i tidsrummet mellem kl. 9 – 15 blive overflyvet med Drone (flyvende kamera) af bygning og arealer ved ovennævnte blokke.

Opdragsgiver er Boligselskabet Friheden, der ønsker en registrering af koterne på udearealerne.

Du er naturligvis meget velkommen til, inden flyvningen at stille spørgsmål til hvordan overflyvningen vil foregå. Men ikke under flyvningen.

Du finder Rambølls dronepilot på ejendommen ca. 15 min før flyvning. 

I flyveområde opsættes der på dagen skilte, der informerer om, hvor flyveområde starter og slutter, og at færden i flyveområde sker på eget ansvar i dette tidsrum. 
Er man utryg ved at færdes under dronen, og ikke ønsker at gå udenom flyveområde, kan man kigge op og afvente at den passerer, og derefter smutte forbi - men det sker på eget ansvar.

Rambølls Dronepilot behandler alle data fra dronen med fuld diskretion, og alle personer og evt. num-merplader, der forefindes, herpå, vil blive sløret.
 
Droneflyvningen vil foregå efter Trafikstyrelsens regler. 
 
OBS. Ved regnvejr og/eller stærk vind aflyses droneflyvningen, og forsøges udført snarest herefter  ved ovennævnte blokke.
Det kan betyde, at vi kan blive nødsaget til at udføre droneflyvningen den 20., 21. eller 22. no-vember i tidsrummet kl. 9 – 15.

 


Gert Wandahl Pedersen
Driftschef