Toggle Mobile Menu

Beboerkoordinator er stoppet

15-10-2019 - Jens Peter Skaarup er stoppet i Boligselskabet Friheden den 30. september 2019. Jens Peter vil gerne sige tak til alle beboere for samarbejdet. Jens Peter fortsætter i KAB-fællesskabet i byggeafdelingen og Egedalsvænge. Henvendelser vedrørende helhedsplanen bedes derfor rettet til Ejendomskontoret.

Skrevet af: Boligselskabet Friheden