Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,  regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 


Organisationsbestyrelsen består af følgende medlemmer

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling I


Bettina Lind, næstformand
Afdeling I


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling I


Daniel Egholm, medlem
Afdeling I


Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Afdeling I


Jørnanker Døpke
Afdeling I


Christian Thode, medlem
Afdeling VI


Dennis Lykke Nielsen, medlem
Afdeling Langhusene


Lars Simonsen, medlem
Afdeling Langhusene


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Suppleanter til organisationsbestyrelsen

Beth Hørsted
Afdeling I


Karen Løvendahl Jensen
Afdeling IDu kan kontakte organisationsbestyrelsen på følgende e-mail: orgb@bs-friheden.dk