Psykiske lidelser

Som beboer i et boligselskab er du måske i kontakt med en nabo med en psykisk lidelse

Måske oplever du, at en naboen isolerer sig eller ikke længere tømmer postkassen. Og måske er du i tvivl om, hvordan du skal tackle situationen eller tage kontakt. På hjemmesiden http://skizofre9til5.dk/ kan du læse om at genkende symptomer på skizofreni, konkrete råd til, hvordan du hjælper, hvem der kan hjælpe dig - og om at være synlig i hverdagen. Du kan også downloade en folder med gode råd. Så vil du vide mere så sæt computerpilen på den understående adresse og klik http://skizofre9til5.dk/