Byhaver i Friheden

Byhaverne ligger ved containeren og skolestien, bag Hvidovrevej 450.

Sæsonen er færdig for i år, MEN være opmærksom på, at vi starter igen i foråret 2017.

Der er valgt en byhavegruppe.

Byhavegruppen består af beboere og de er i øjeblikket ved at forberede det kommende år.

 

                                                                                                                                               

Regler for byhaver i Boligselskabet Friheden
 

Dette er gældende regler for by-haver i Boligselskabet Friheden. Reglerne er godkendt af Boligselskabets Afdelingsbestyrelse 4. februar 2016 og gældende fra denne dato.

Regler
•    Boligselskabet Frihedens by-haver er overordnet underlagt almindelig dansk lovgivning om brug af offentlige arealer.
•    By-havernes afgrøder er beregnet til beboernes eget forbrug.
•    Det er ikke tilladt at benytte sprøjtemidler i by-haverne.
•    Ved misvedligeholdelse af by-haven:
Kan by-haven inddrages og nøgle til redskabsrum inddrages.
”Haveejeren” kan ikke forvente godtgørelse af boligselskabet.
•    Overdragelse af by-haver foregår gennem beboerrådgiveren eller når det er blevet en By-have gruppe gennem dennes ”bestyrelse”. Overdragelsen foregår ved, at den næste på ventelisten overtager den afstående by-have.  Der skal/kan ikke betales godtgørelse ved overdragelse/opsigelse af By-have, da Boligselskabet stiller plantekasser til rådighed.
•    ”Haveejerne” forventes at passe på de fællesindkøbte haveredskaber og sætte dem på plads efter brug.