Settlementets Retshjælp

Har du fået en afgørelse du ikke forstår og ønsker hjælp til at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situation an? Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Retshjælpen kan hjælpe dig med næsten alle typer af sager, herunder:
• Lejeforhold
• Ansættelsesforhold
• Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
• Kontanthjælpsansøgninger, samt ansøgning om førtidspension og enkeltydelser
• Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
• Forbrugerkøb
• Erstatning
• Papirløst samliv
• Separation, skilsmisse og bodeling
• Underholdsbidrag
• Forældremyndighed og samværsret
• Testamenter, skiftesager og arveforhold
• Fri proces
• Straffesager

Kontakt og åbningstider:

Rådgivningen foregår primært mandag mellem 16.30 og 19.30. Der er mulighed for rådgivning andre hverdage efter særlig aftale.

Kontakt og tidsbestilling alle hverdage i dagtimerne:

Vibeke Pedersen

Jurist

Tlf: 50 59 81 85

vibeke.pedersen@settlementet.dk