Settlementets socialrådgivning og retshjælp

- et gratis og uvildigt tilbud

Har du svært ved at forstå den afgørelse du har modtaget? Er din sag i kommunen gået i stå? Er der problemer i familien? Har du brug for hjælp til at søge tilskud eller kende dine rettigheder?

Har du fået en afgørelse du ikke forstår og ønsker hjælp til at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situation an? Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Retshjælpen kan hjælpe dig med næsten alle typer af sager, herunder:
• Lejeforhold
• Ansættelsesforhold
• Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
• Kontanthjælpsansøgninger, samt ansøgning om førtidspension og enkeltydelser
• Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
• Forbrugerkøb
• Erstatning
• Papirløst samliv
• Separation, skilsmisse og bodeling
• Underholdsbidrag
• Forældremyndighed og samværsret
• Testamenter, skiftesager og arveforhold
• Fri proces
• Straffesager

Settlementets socialrådgivning og retshjælp yder gratis rådgivning til udsatte borgere. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt jurastuderende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Vi yder rådgivning både i komplicerede sager, som kan tage længere tid og i enkelte spørgsmål. Rådgiverne har lang og solid erfaring i at rådgive borgere, som står i en svær situation. Vi lægger vægt på, at rådgivningen foregår i et samarbejde mellem dig og dine faste rådgivere, så du går herfra med ny viden om, hvordan du kan håndtere din situation.

 

Kontakt og tidsbestilling alle hverdage i dagtimerne:

Mette Skov Sigersmark/jurist

Tlf: 50 59 81 85

Mette.skovsigersmark@settlementet.dk

 

Caroline Hviid/socialrådgiver

Tlf.: 50 59 90 52

http://caroline.hviid@settlementet

 

Hjemmeside

http://www.settlementet.dk