Frelsens Hær gældsrådgivning

Gæld kan nemt blive en ond spiral, der er svær at komme ud af.

Derfor tilbyder Frelsens Hær gratis gældsrådgivning for alle. Hjælpen sker per telefon eller ved personligt fremmøde.

Frelsens Hær på Nørrebro i København og i Aalborg yder gratis gældsrådgivning og vejledning, partsrepræsentation samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

  • Gældsrådgivning
  • Gældssanering/akkord
  • SKAT
  • NemID
  • E-boks

Såfremt dit problem ikke fremgår af ovennævnte liste så henvend dig til os alligevel. Vi læser som minimum din sag igennem og sørger for, at du bliver henvist til andre, som kan hjælpe dig.

Rådgivningen tilbydes både ved personligt fremmøde og per telefon.

Frelsens Hær Nørrebro

Åbningstider

Mandag 16:00-19:00

Ledes af Tina Kofod