Repræsentantskabet

Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet for afd. I og VI har gennem de seneste år besluttet, at lade afdelingsbestyrelsen udpege repræsentantskabet blandt afdelingernes beboerne.
Hver afdeling har 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemål.

I afdeling I findes 1170 lejemål, hvorfor afdelingen får 13 repræsentanter
I afdeling VI, Højhuset findes 48 lejemål, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter
I afdeling 'Lille Friheden' er der 96 boliger, heraf 21 ungdomsboliger og 75 ældreboliger. Afdelingen skal vælge 2 repræsentanter.
I afdeling 'Langhusene' er der 125 boliger, hvorfor afdelingen får 3 repræsentanter.

Herudover er organisationsbestyrelsens 9 medlemmer 'fødte' medlemmer af repræsentantskabet. Vi har altså pt. et repræsentantskab på 26 repræsentanter.

Du kan ud fra dette se at du som beboer har en direkte indflydelse på boligselskabets drift, via de valgte repræsentanter, der alle er boligtagere i boligselskabet.

 

Følgende er medlemmer af repræsentantskabet:

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling Friheden I
Formand for Organisationsbestyrelsen


Britta Christensen, næstformand
Afdeling Friheden I
Næstformand for Organisationsbestyrelsen


Beth Hørsted, medlem
Afdeling Friheden I


Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Organisationsbestyrelsen og medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Bo Henrik Andersen, medlem
Afdeling Friheden VI
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Formand for Afdelingsbestyrelsen Friheden


ChristianThode, medlem
Afdeling Friheden VI
Medlem af Organisationsbestyrelsen


Chris Wenlock, medlem
Afdeling Langhusene


Dennis Nielsen, medlem
Afdeling Friheden Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Randi Outzen, medlem
Afdeling Lille Friheden
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Inge Nielsen, medlem
Afdeling Friheden I


John Frederiksen, medlem
Afdeling Friheden I


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling Friheden I
Næstformand for Afdelingsbestyrelsen Friheden, medlem af organisationsbestyrelsen


Bettina Lind, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Daniel Egholm, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden, medlem af organisationsbestyrelsen


Erik Kryger, medlem
Afdeling Friheden I


Jørnanker Døpke, medlem
Afdeling Friheden I


Frode Nielsen, medlem
Afdeling Friheden I


Jan Christensen, medlem
Afdeling Friheden I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Yvonne Hummelgaard, medlem
Afdeling Friheden I


Elisabeth Lund, medlem
Afdeling Friheden I


Hella Møller, medlem
Afdeling Friheden I


Kaj Kondrup Jensen, medlem
Afdeling Friheden I


Kjeld Jensen, medlem
Afdeling Friheden VI


Arne Nyborg, medlem
Afdeling Friheden VI


Lars Simonsen, medlem

Afdeling Langhusene
Formand for Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Jette Braun, medlem
Afdeling Langhusene
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Louise Graff Pedersen, medlem
Afdeling Langhusene
Medlen af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


 

 

 

Følgende er suppleanter af repræsentantskabet: