Repræsentantskabet

Boligselskabet øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan være valgt direkte af afdelingsmødet, eller udpeget af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet for afd. I og VI har gennem de seneste år besluttet, at lade afdelingsbestyrelsen udpege repræsentantskabet blandt afdelingernes beboerne.
Hver afdeling har 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 lejemål.

I afdeling I findes 1170 lejemål, hvorfor afdelingen får 13 repræsentanter
I afdeling VI, Højhuset findes 48 lejemål, hvorfor afdelingen får 2 repræsentanter
I afdeling 'Lille Friheden' er der 96 boliger, heraf 21 ungdomsboliger og 75 ældreboliger. Afdelingen skal vælge 2 repræsentanter.
I afdeling 'Langhusene' er der 125 boliger, hvorfor afdelingen får 3 repræsentanter.

Herudover er organisationsbestyrelsens 9 medlemmer 'fødte' medlemmer af repræsentantskabet. Vi har altså pt. et repræsentantskab på 26 repræsentanter.

Du kan ud fra dette se at du som beboer har en direkte indflydelse på boligselskabets drift, via de valgte repræsentanter, der alle er boligtagere i boligselskabet.

 

Følgende er medlemmer af repræsentantskabet:

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling I
Formand for Organisationsbestyrelsen


Britta Christensen, næstformand
Afdeling I
Næstformand for Organisationsbestyrelsen


Beth Hørsted, medlem
Afdeling I
Medlem af Organisationsbestyrelsen


Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Afdeling I
Medlem af Organisationsbestyrelsen og medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Bo Henrik Andersen, medlem
Afdeling VI
Medlem af Organisationsbestyrelsen
Formand for Afdelingsbestyrelsen Friheden


ChristianThode, medlem
Afdeling VI
Medlem af Organisationsbestyrelsen


Chris Wenlock, medlem
Afdeling Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen


Dennis Nielsen, medlem
Afdeling Langhusene
Medlem af Organisationsbestyrelsen og medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Randi Outzen, medlem
Afdeling Lille Friheden
Medlem af Organisationsbestyrelsen og medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Inge Nielsen, medlem
Afdeling I


John Frederiksen, medlem
Afdeling I


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Rasmus Olsen, medlem
Afdeling I


Helle Steffensen, medlem
Afdeling I


Freddi Madsen, medlem
Afdeling I


Jesper Thomsen, medlem
Afdeling I


Frode Nielsen, medlem
Afdeling I


Jan Christensen, medlem
Afdeling I
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Friheden


Yvonne Hummelgaard, medlem
Afdeling I


Ann-Britt Christensen, medlem
Afdeling I


Karen Løvendahl , medlem
Afdeling I


Kaj Kondrup Jensen, medlem
Afdeling I


Kjeld Jensen, medlem
Afdeling VI


Arne Nyborg, medlem
Afdeling VI


Lars Simonsen, medlem
Afdeling Langhusene
Formand for Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Jette Braun, medlem
Afdeling Langhusene
Medlem af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


Louise Graff Pedersen, medlem
Afdeling Langhusene
Medlen af Afdelingsbestyrelsen Langhusene


 

Følgende er suppleanter af repræsentantskabet:
Else Petersen, suppleant
Afdeling I