Dagsordener og referater fra OB-møder

 

Kan læses på KAB's hjemmeside (bemærk at referater og dagsordener ligger sammen med repræsentantskabet).