Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,  regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 


Organisationsbestyrelsen består af følgende medlemmer

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling I


Britta Christensen, næstformand
Afdeling I


Bjørn Schrøder Rasmussen, medlem
Afdeling I


Daniel Egholm, medlem
Afdeling I


Lis Wexøe Rasmussen, medlem
Afdeling I


Bo Henrik Andersen, medlem
Afdeling VI


Randi Outzen, medlem
Afdeling Lille Friheden


Christian Thode, medlem
Afdeling VI


Dennis Lykke Nielsen, medlem
Afdeling Langhusene


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


Suppleanter til organisationsbestyrelsen

Bjørn Schrøder Rasmussen
Afdeling I


Inge Nielsen
Afdeling I


Jørnanker Døpke
Afdeling IDu kan kontakte organisationsbestyrelsen på følgende e-mail: orgb@bs-friheden.dk