Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,  regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Organisationsbestyrelsens dagsordener og referater kan ses: her
 


Organisationsbestyrelsen består af følgende medlemmer

Marianne Salomonsen, formand
Afdeling 1


Britta Christensen, næstformand
Afdeling I


Chris Wenlock, medlem
Langhusene


Beth Hørsted, medlem
Afdeling I
Sekretær, afdelingsbestyrelse Friheden


Jørnanker Døpke, medlem
Afdeling I
Formand, afdelingsbestyrelse Friheden


Bo Henrik Andersen
Afdeling VI


Randi Outzen
Afdeling Lille Friheden


Finn Gerdes
Kommunalt udpeget


Niels Ulsing
Kommunalt udpeget


Richard Taube
Udpeget af medarbejderne


 

 


Suppleanter til organisationsbestyrelsen

Bjørn Schrøder Rasmussen
Afdeling I


Inge Nielsen
Afdeling I
Næstformand afdelingsbestyrelsen Friheden


Lis Wexøe Rasmussen
Afdeling I
Medlem af afdelingsbestyrelse Friheden

 

 

 

Suppleanter til organisationsbestyrelsen - kommunalt udpeget

 

Kenneth F. Christensen
Kommunalt udpeget


Lars G. Jensen
Kommunalt udpeget

 Du kan kontakte organisationsbestyrelsen på følgende e-mail: orgb@bs-friheden.dk